PRESSEMEDDELELSE 22.09.16

PowerCon A/S i Hadsund med ekspertise i frekvensomformere i megawattstørelsen er i fuld gang med at færdiggøre et landstrømsanlæg til Kristiansand Havn, der skal reducere miljøbelastningen i havnen. Anlægget er det første til den maritime industri for PowerCon A/S, der traditionelt leverer til vindmølleindustrien.

En tyve fods container er pt. i fuld gang med at blive udstyret med komplicerede elkomponenter i produktionshallen hos ingeniørvirksomheden PowerCon A/S i Hadsund. Den udgør det første maritime landstrømsanlæg som PowerCon A/S skal levere til Kristiansand Havn i oktober måned.

Ordren er vundet blandt ni virksomheder i et udbud fra Kristiansand Havn, der får tilskud til anlægget via en støttepulje fra den norske energifond Enova rettet mod landstrømsanlæg. Uden et landstrømsanlæg er skibe og offshorerigge nødt til at holde motoren kørende, når de ligger i havn for at producere el, og det giver miljøproblemer i forhold til luftforurening og støj.

-        I forbindelse med afmatningen i offshoresektoren er mange offshoreskibe og rigge lagt op i Norge. Det er begyndt at rykke ved deres nationale regnskab for luftforurening i forhold til dieselpartikler, som de derfor ønsker at reducere med tilskud til landstrømsanlæg. Vi vandt udbuddet i forhold til pris, kvalitet og den tekniske løsning, som gør det muligt at have to skibe tilkoblet. Vi håber naturligvis, at ordren kan bane vej for flere samarbejder i den maritime branche også herhjemme, siger Peter C. Knudsen, en af PowerCons tre grundlæggere og ejere.

Ordren er vundet blandt ni virksomheder i et udbud fra Kristiansand Havn, der får tilskud til anlægget via en støttepulje fra den norske energifond Enova rettet mod landstrømsanlæg. Uden et landstrømsanlæg er skibe og offshorerigge nødt til at holde motoren kørende, når de ligger i havn for at producere el, og det giver miljøproblemer i forhold til luftforurening og støj.

-        I forbindelse med afmatningen i offshoresektoren er mange offshoreskibe og rigge lagt op i Norge. Det er begyndt at rykke ved deres nationale regnskab for luftforurening i forhold til dieselpartikler, som de derfor ønsker at reducere med tilskud til landstrømsanlæg. Vi vandt udbuddet i forhold til pris, kvalitet og den tekniske løsning, som gør det muligt at have to skibe tilkoblet. Vi håber naturligvis, at ordren kan bane vej for flere samarbejder i den maritime branche også herhjemme, siger Peter C. Knudsen, en af PowerCons tre grundlæggere og ejere.

PowerCon3

PowerCon har derfor set på det maritime marked i et par år. De har for nylig med hjælp fra Mariagerfjord Erhvervsråd afsluttet et forløb i Det Maritime Vækstprogram, som administreres af MARCOD. Herigennem har de fået udarbejdet en strategiplan for det maritime marked.

-       Vi har brugt tilskuddet på 127.000 kroner fra programmet på ekstern rådgivning fra to konsulenter med kendskab til den maritime branche i forhold til, hvordan vi kan få hul på markedet. Vi kender vindmølleindustrien rigtig godt, så vi har ønsket at styrke vores viden om, hvilke parametre der giver værdi i den maritime branche, forklarer Peter C. Knudsen.

PowerCon har derfor set på det maritime marked i et par år. De har for nylig med hjælp fra Mariagerfjord Erhvervsråd afsluttet et forløb i Det Maritime Vækstprogram, som administreres af MARCOD. Herigennem har de fået udarbejdet en strategiplan for det maritime marked.

-       Vi har brugt tilskuddet på 127.000 kroner fra programmet på ekstern rådgivning fra to konsulenter med kendskab til den maritime branche i forhold til, hvordan vi kan få hul på markedet. Vi kender vindmølleindustrien rigtig godt, så vi har ønsket at styrke vores viden om, hvilke parametre der giver værdi i den maritime branche, forklarer Peter C. Knudsen.

PowerCon A/S har endnu ikke leveret et landstrømsanlæg til en dansk havn, men har fået EU-tilskud fra Horizon 2020 programmet til et feasibility study omhandlende landstrømsanlæg til krydstogtskibe. I den forbindelse har PowerCon A/S de seneste halvandet år bl.a. været i dialog med Københavns Kommune og Københavns Havn om mulighederne for at etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe for at begrænse luftforeningen.

Allan Hejslet, projektleder på Det Maritime Vækstprogram i MARCOD siger om PowerCon A/S:

-       Dels styrker PowerCon sig med et helt nyt forretningsområde indenfor landstrøm, som ser ud til at blive et meget interessant forretningsområde i de kommende år. Dertil kommer, at PowerCon har en klar filosofi om at afsætte de nødvendige udviklingsressourcer i deres virksomhed, så deres nye vækstplan om landstrøm også bliver ført ud i livet – og ikke bare bliver en rapport på hylden.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Allan Hejslet, maritim erhvervskonsulent MARCOD, telefon 30 13 30 43
Peter Knudsen, PowerCon A/S telefon 27 82 86 83

 

Faktaboks: Det Maritime Vækstprogram

·         Det Maritime Vækstprogram er et udviklingsprogram, der kører i 2015-16, støttet af bl.a. Vækstforum Nordjylland og EU’s Regionalfond

·         Formålet med programmet er at styrke små og mellemstore maritime virksomheder i Nordjylland til vækst og udvikling

·         Programmet administreres af MARCOD – Maritimt Center For Optimering og Drift, som fra basen i Frederikshavn servicerer hele den maritime virksomhedsklynge i Nordjylland (450+)

·         Programmet består af 30 individuelle og skræddersyede udviklingsprojekter for maritime virksomheder med et særligt vækstpotentiale

·         De enkelte forløb har en økonomisk ramme på op til 200.000 kr., og alle rådgivningsforløbene skal udmønte sig i udarbejdelsen af en ny vækstplan for virksomheden

Læs mere om Det Maritime Vækstprogram: http://www.marcod.dk/

 

Om PowerCon

PowerCon A/S blev stiftet i 2009 af tre udviklingsingeniører fra vindmøllebranchen. Virksomheden har i dag 23 ansatte – 17 på kontoret i Hadsund og 6 i Århus i PowerCon Embedded. Virksomheden er specialiseret i at udvikle, designe og producere prototyper af frekvensomformere til vindmøller samt testudstyr.
Læs mere her: http://powercon.dk/

 

Fakta om MARCOD

MARCOD er et maritimt brancheudviklingscenter og klyngesekretariat, som støtter udviklingen hos små og mellemstore maritime virksomheder i den nordjyske maritime klynge. MARCOD er en specialiseret maritim erhvervsfremmeaktør med indgående kendskab til den maritime branche og et omfattende netværk til maritime aktører i Danmark og Skandinavien. MARCOD er etableret ultimo 2010 og støttes i perioden 2016-18 af Vækstforum Nordjylland, Business Region North Denmark, nordjyske kommuner og havne, maritime netværk, medlemmer og diverse fonde. MARCOD er organiseret som en fond og har base i Frederikshavn med satellitkontor på Aalborg Havn. Centret har i alt ni ansatte.  Læs mere om MARCOD på www.marcod.dk