PowerCon Triple Pulse Tester (DK)

Under arbejdet med sin masterafhandling udviklede en studerende sammen med sine to vejledere "Triple Pulse Tester-konceptet", som gør det muligt at automatisere test af effektelektriske komponenter. Siden da har forskerteamet arbejdet tæt sammen med PowerCon som har udviklet konceptet fra prototype til fuldt færdigt kommercielt produkt og lanceret det i markedet på under et år.

Den første version af PowerCon TPT systemet er bygget til at teste PrimePack Power Modules (PM) med en “standard” Gate Driver (GD) og en dedikeret busbar med integrerede shunts til høj båndbredde strømmålinger, men systemet kan på anmodning leveres med andre PM’er og/ eller GD’er, redesignet til andre busbars eller integrerede power stacks.

Kerneideen med TPT-systemet er at hjælpe PowerCons kunder til at automatisere og standardisere test at effektelektriske komponenter, så kunden kun skal placere det effektelektriske modul i systemet, og enten selv udvælge specifikke indstillinger for det testsæt, som skal gennemføres, eller vælge et prædefineret testsæt og trykke på start. Derefter gennemfører systemet alle tests automatisk og leverer en fuldtest-rapport ved afslutning af testforløbet.

Det automatiserede testforløb kan vare fra få minutter for få testpunkter, til flere timer for mange (+1000) testpunkter ved forskellige temperaturniveauer. TPT-systemet giver dermed kunderne mulighed for at spare tid i design og udviklingsfaserne, og potentielt gøre det muligt at bruge en mere agil udviklingsproces for at optimere den næste generation af effektelektriske komponenter. Samtidig giver TPT-systemet muligheden for let at verificere standard effektelektriske komponenter op mod kravspecifikationen, så de både kan kvalificere og vælge leverandører, samt teste leverede komponenter, før de anvendes i slutprodukter.

At TPT-systemet er blevet færdigudviklet på så kort tid skyldes både et dedikeret ekspertteam hos PowerCon, fortsat tæt samarbejde med forskerteamet, fælles præsentation af produktet til PCIM 2016, men i høj grad også på grund af de midler, der er modtaget fra Innovationsfonden og den Obelske Familiefond til at understøtte forskningen og produktudviklingen i PowerCon.

 PowerCon er et dansk ingeniørfirma, der er stiftet I 2009 af to tidligere studerende fra Aalborg Universitet med en kandidatgrad i Electrical Engineering. I dag har virksomheden højtspecialiseret viden inden for omformning og konvertering af elektricitet, herunder især udvikling, test og produktion af fuldskala elektriske konvertere.

 

Yderligere Info

 

Link: PowerCon Triple Pulse Tester